Functionaliteiten per berichtstroom


Hours-website
ATS-website
Invoices-website
Commercieel-website
SETU-website
Conversie-website
Uren- en/of declaratiebestanden valideren, verrijken en omzetten naar het gewenste formaat
Complexe bestanden omzetten naar de standaard van uw back-office. Nooit meer uren en declaraties overtypen of dure interfaces laten bouwen. Een foutloze verloning en facturatie. Dit betekent voor u een einde aan hoge IT maatwerk- en projectkosten.
Trechter-Uren2
Een aantal features:
Approve-NEG-Flex Alle bestandsformaten (o.a. Excel, CSV, PDF, XML en TXT)
Approve-NEG-Flex Geautomatiseerd ontvangen (o.a. webservice, API, SFTP en e-mail)
Approve-NEG-Flex Transformeren, valideren en verrijken
Approve-NEG-Flex Kloktijden omzetten naar netto gewerkte uren
Approve-NEG-Flex Aanvullende (CAO) regels definiëren
Approve-NEG-Flex Geheel automatisch de geldende plaatsing opzoeken in uw back-office
Approve-NEG-Flex Inregelen van urensoorten inclusief mogelijkheid deze te negeren in de timecard
Approve-NEG-Flex Workflow voor aanvullende controles (bijvoorbeeld controle op tarief of kostenplaats)
Approve-NEG-Flex Workflow voor escalaties indien uren- en/of declaratiebestand niet tijdig is aangeleverd
ATS berichtstromen
Per proces worden gegevens doorgaans verzameld en beheerd in een specifieke applicatie. Het startpunt is hierbij vaak uw ATS systeem. Alle commerciele activiteiten worden hier gefaciliteerd. Wanneer de plaatsing is gerealiseerd moet deze data naar uw Back-Office systeem
Het ConnectYourFlex best of breed SAAS koppelplatform vormt een tussenlaag en zorgt ervoor dat de softwarepakketten met elkaar kunnen lezen en schrijven: overtypen is niet meer nodig. Met behulp van onze software verlopen u informatiestromen naadloos richting inleners, leveranciers en uw interne applicaties. Hiervoor zijn geen dure maatwerkkoppelingen meer nodig.
Het koppelen van uw ATS systeem aan andere applicaties was nog nooit zo eenvoudig!
Trechter-Uren2
Het proces verloopt als volgt:
Approve-NEG-Flex ConnectYourFlex ontvangt of haalt de data op vanuit uw ATS systeem
Approve-NEG-Flex De mapping module faciliteert de specifieke klantwensen per dataveld en maakt de vertaling naar het formaat van uw doelapplicatie (bijvoorbeeld back-office)
Approve-NEG-Flex Het getransformeerde bericht wordt afgeleverd bij de doelapplicatie
Approve-NEG-Flex Eventuele functionele feedback en technische fouten worden gepresenteerd in uw ATS systeem. Indien gewenst kunnen deze daarnaast middels een email worden gecommuniceerd met de relevante medewerker(s)
Voldoen aan alle klantwensen ten aanzien van facturatie
Een standaard gegenereerde factuur omzetten naar ieder gewenst formaat. First time right! Bewezen DSO verlaging door klant specifieke controles en automatische dataverrijking.
Trechter-Uren2
Een aantal features:
Approve-NEG-Flex Digipoort koppeling
Approve-NEG-Flex Projectfacturatie
Approve-NEG-Flex ZZP facturatie
Approve-NEG-Flex Genereren PDF inkoopfacturen
Approve-NEG-Flex Bijlage(n) toevoegen
Approve-NEG-Flex Controles op ieder gewenst veld (bijvoorbeeld aanwezigheid ordernummer)
Approve-NEG-Flex Compatible voor standaarden als SETU en UBL
Approve-NEG-Flex Workflow voor aanvullende controles (bijvoorbeeld aanwezigheid PO nummer)
Onze commerciële berichtstromen faciliteren in het werving- en selectieproces.
ConnectYourFlex vormt een tussenlaag tussen uw systemen en die van uw businesspartners en/of klanten.
Trechter-Uren2
Een aantal mogelijke commerciële berichtstromen:
Approve-NEG-Flex Kandidaat aanvraag
Uw klant stuurt een vacaturebericht direct naar ConnectYourFlex. De aanvraag wordt omgezet in een gevalideerd SETU bericht, welke wordt afgeleverd bij uw relevante applicatie(s).

De intercedent kan direct de aanvraag matchen met uw beschikbare kandidaten.
Approve-NEG-Flex Kandidaat aanbod
Na het matchen van de aanvraag met de beschikbare kandidaten wordt vanuit uw applicatie een HumanResource voorstel bericht aangeleverd bij ConnectYourFlex. Het bericht wordt in ieder gewenste formaat afgeleverd bij het systeem van uw klant of businesspartner.

De contactpersoon kan direct het aanbod bekijken en hierop reageren.
Approve-NEG-Flex Kandidaat bestelling
Het bronsysteem van uw klant stuurt een reactie terug naar ConnectYourFlex of het aanbod is geaccepteerd. Wij vertalen dit bericht terug naar het juiste SETU formaat, welke wordt afgeleverd bij uw relevante applicatie(s).

De intercedent kan direct de plaatsing in orde maken.
SETU standaarden
De SETU zorgt voor standaardisatie van elektronisch berichtenverkeer specifiek toegepast op de flexbranche. Het ConnectYourFlex platform realiseert een korte implementatietijd van deze berichtenstandaard voor iedere organisatie.
Ultieme flexibiliteit doordat al uw bestandsformaten in één platform geüniformeerd en gestandaardiseerd kunnen worden, maar waarbij u tevens kunt voldoen aan specifieke klantwensen! Wij gaan verder dan alleen transformeren, ook het valideren en verrijken is mogelijk.
ConnectYourFlex doet mee aan het innovatieve onderzoeksproject 'Flexible IT with Ontologies'. Deze laatste ontwikkelingen zullen in de toekomst ook ondersteund worden binnen ons platform.
Ontology
Conversietooling
Het ConnectYourFlex platform is uitermate geschikt voor conversie doeleinden. Gaat u bijvoorbeeld een nieuw systeem in gebruik nemen waarbij uw reeds bestaande data moeten worden overgezet? Of heeft u een tender gewonnen waarbij het huidige werkende bestand van kandidaten en plaatsingen moet worden overgezet?
Onze mappingmodule zorgt dat iedere bestandsaanlevering gevalideerd, verrijkt en getranformeerd kan worden zodat de informatie direct beschikbaar is in uw (nieuwe) systemen.
ConnectYourFlex-Conversietooling

Besparen met volledig flexibele en bewezen functionaliteit

0%
0%
0%
0%
0

MINDER UITVAL
EN CORRECTIES

MINDER
MANUELE INVOER

MINDER PROJECTKOSTEN
EN IT MAATWERK

MEER MOGELIJKHEDEN
BIEDEN AAN UW INLENER

SUCCESVOL VERZONDEN
URENBRIEFJES PER WEEK

Slider
Carerix aangesloten op ConnectYourFlex
Bespaar tijd en geld met het uitbetalen van feestdagen